کاملترین مرجع خطاهاي مودم از 600 تا 917

حتما تا حالا شده که برای اتصال به اینترنت با مشکلی روبرو شده باشید و کانکشن شما خطایی رو برگردونه که شما ندونید مربوط به چیه ، این خطاها که با کدهایی شماره گزاری شده اند دلیل شکست اتصال رو مشخص میکنند . مطلبی که در ادامه آمده است مرجع همین خطای بی شمار مودم میباشد . که میتوانید برای عیب یابی به آن رجوع کنید.

 

کامل ترین مرجع خطاهاي مودم از 600 تا 917

 

600 . اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود .

 

601 . راه انداز Port بي اعتبار مي باشد .

 

602 . Port هم اكنون باز مي باشد براي بسته شدن آن بايد كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمود.

 

603 . بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است .

 

604 . اطلاعات نادرستي مشخص شده است .

 

605 . نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند .

 

606 . Port شناسايي نمي شود .

 

607 . ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي باشد .

 

608 . راه انداز مودم نصب نشده است .

 

609 . نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است .

 

610 . بافر ندارد .

 

611 . اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد .

 

612 . مسير درست را نمي تواند پيدا نمايد .

 

613 . فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است .

 

614 . سرريزي بافر .

 

615 . Port پيدا نشده است .

 

616 . يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد .

 

617 .Port يا دستگاه هم اكنون قطع مي باشد .

 

618 . Port باز نمي شود. ( وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند ).

 

619 . Port قطع مي باشد (وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند).

 

620 . هيچ نقطه پاياني وجود ندارد .

 

621 . نمي تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد .

 

622 . فايل دفتر تلفن را نمي تواند بارگذاري نمايد .

 

623 . نمي تواند ورودي دفتر راهنماي تلفن را بيابد .

 

624 . نمي توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت .

 

625 . اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي شود .

 

626 . رشته را نمي تواند بارگذاري كند .

 

627 . كليد را نمي تواند بيابد .

 

628 . Port قطع شد .

 

629 . Port بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي).

 

630 . Port به دليل از كارافتادگي سخت افزار قطع مي شود .

 

631 . Port توسط كاربر قطع شد .

 

632 . اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد .

 

633 . Port هم اكنون مورد استفاده مي باشد و براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است (راه انداز درستي بر روي مودم شناخته نشده است) .

 

634 . نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد .

 

635 . خطا مشخص نشده است .

 

636 . دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است .

 

637 . رشته ( string ) نمي تواند تغيير يابد .

 

638 . زمان درخواست به پايان رسيده است .

 

639 . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست .

 

640 . خطاي NetBIOS رخ داده است .

 

641 . سرور نمي تواند منابع NetBIOS مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد .

 

642 . يكي از اسامي NetBIOS شما هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت مي گردد ، ( دو كامپيوتر مي خواهند با يك اسم وارد شوند ) .

 

643 .Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد .

 

644 . شما popus پيغام شبكه را دريافت نخواهيد كرد .

 

645 . Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است.

 

646 . حساب در اين موقع روز امكان log on وجود ندارد .

 

647 . حساب قطع مي باشد .

 

648 . اعتبار password تمام شده است .

 

649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .

 

650 . سرور Remote Access ( دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد .

 

651 . مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .

 

652 . پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .

 

653 . Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INF موجود نمي باشد .

 

654 . يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد .

 

655 . دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل .INF دستگاه مشاهده نمي شود .

 

656 . دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فايل .INF دستگاه شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد .

 

657 . فايل .INF دستگاه نمي تواند باز شود .

 

658 . اسم دستگاه در فايل .INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد .

 

659 . فايل .INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

 

660 . فايل .INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد .

 

661 . فايل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

 

662 . تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل .INF صورت نگرفته است.

 

663 . فايل .INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

 

664 . نمي تواند به حافظه اختصاص دهد .

 

665 . Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است.

 

666 . مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند .

 

667 . فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند .

 

668 . اتصال از بين رفته است .

 

669 . پارامتر به كار برده شده در فايل .INI رسانه بي اعتبار مي باشد .

 

670 . نمي تواند نام بخش را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

 

671 . نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

 

672 . نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

 

673 . نمي تواند كاربر را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

 

674 . نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

 

675 . نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

 

676 . خط اشغال مي باشد .

 

677 . شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد .

 

678 . پاسخي وجود ندارد .

 

679 . نمي تواند عامل را پيدا نمايد .

 

680 . خط تلفن وصل نيست .

 

681 . يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .

 

682 . Writing section name دچار مشكل مي باشد .

 

683 . Writing device type با مشكل روبرو شده است .

 

684writing device name .684 با مشكل روبرو مي باشد .

 

685 . Writing maxconnectbps مشكل دارد .

 

686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل مي باشد .

 

687 . Writing usage با مشكل مواجه است .

 

688 . Writing default off دچار مشكل مي باشد .

 

689 . Reading default off با مشكل مواجه است .

 

690 . فايل INI خالي ست .

 

691 . دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد

 

692 . سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .

 

693 . Binary macro با مشكل مواجه مي باشد .

 

694 . خطاي DCB يافت نشد .

 

695 . ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .

 

696 . راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد .

 

697 . Partial response looping با مشكل روبرو مي باشد .

 

698 . پاسخ نام كليدي در فايل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .

 

699 . پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .

 

700 . فرمان متصل به فايل INF . دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد .

 

701 . دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد .

 

702 . پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد .

 

703 . در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است .

 

704 . شماره اشتباه callback .

 

705 . مشكل invalid auth state .

 

706 . Invalid auth state دچار مشكل مي باشد .

 

707 . علامت خطاياب . x. 25

 

708 . اعتبار حساب تمام شده است .

 

709 . تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد .

 

710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.

 

711 . Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد

 

712 . درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد . چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد .

 

713 . مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد .

 

714 . كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند .

 

715 . به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .

 

716 . پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد .

 

717 . آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

 

718 . مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است .

 

719 . PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد .

 

720 . پروتكل هاي كنترلppp پيكر بندي نشده اند .

 

721 . همتاي PPP پاسخ نمي دهد .

 

722 . بسته PPPبي اعتبار مي باشد .

 

723 . شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد .

 

724 . پروتكل IPXنمي تواند بر روي درگاه dial –out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد .

 

725 . IPX نمي تواند روي port (درگاه) dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است .

 

726 . پروتكل IPX نمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود .

 

727 . نمي توان به فايل TCPCFG . DLL دست يافت .

 

728 . نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند .

 

729 . SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود .

 

730 . ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد .

 

731 . پروتكل پيكر بندي نمي شود .

 

732 . توافق بين PPP صورت نگرفته است .

 

733 . پروتكل كنترل PPP براي پروتكل اين شبكه ، در سرور موجود نمي باشد .

 

734 . پروتكل كنترل لينك PPP خاتمه يافته است .

 

735 . آدرس مورد نياز توسط سرور رد مي شود .

 

736 . كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مي نمايد .

 

737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسايي شد .

 

738 . سرور آدرس را مشخص نمي كند .

 

739 . سرور راه دور نمي تواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد.

 

740 . دستگاه هاي TAPI كه براي remote access پيكر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند .

 

741 . كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد .

 

742 . سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي نمايد .

 

743 . سرور راه دور به encryption نياز دارد .

 

744 . نمي تواند شماره شبكه IPX را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را باز بيني نماييد .

 

745 . يك فايل مهم و ضروري آسيب ديده است . Dial – up networking را مجددا نصب نماييد .

 

751 . شماره callback شامل يك كاراكتر بي اعتبار مي باشد . كاراكترهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 .

 

752 . در زمان پر دازش script يك خطاي نحوي صورت مي گيرد .

 

753 . اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلي ايجاد شده است .

 

754 . سيستم قادر به يافتن bundle چند انصالي نمي باشد .

 

755 . سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي باشد زيرا اين ورودي يك شماره گير عادي را دارد .

 

756 . اين اتصال هم اكنون در شماره گيري مي باشد .

 

757 . خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلا عات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي گيرد .

 

758 . اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي گردد .

 

760 . در زمان فراهم آوري امكانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد .

 

761 . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد.

 

763 . اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد . دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد .

 

764 . دستگاه كارت خوان smartcard نصب نيست .

 

765 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي آدرس گذاري اتوماتيك IP مورد نياز مي باشد .

 

766 . سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيابد .

 

767 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر روي شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندي كرده است . اتصال LANرا با يك آدرسIP مجزا ، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد .

 

768 . به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد .

 

769 . مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد .

 

770 . دستگاه راه دور تلا ش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد .

 

771 . اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبكه اشغال مي باشد .

 

772 . سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد .

 

773 . امكان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده است .

 

774- به دلیل از کار افتادگی ، موقتا اتصال صورت نمی گیرد .

 

775- مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور قطع شد.

 

776-مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد ، زیرا مقصد خواسته است که یک ویژگی را حفظ کند.

 

777- اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر دستگاه های ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل شده اند.

 

778- تایید هویت سرور امکان پذیر نیست .

 

779- برای برقراری dial – out این اتصال باید از Smartcard استفاده کرد .

 

780- عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .

 

781- تلاش برای رمز گزاری صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نشد.

 

782- ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .

 

783- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی یابد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد .(اتصال آداپتور LAN را چک کنید .)

 

784- در حالی که این اتصال را در زمان logon استفاده می کنید ، شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آن را زمان log onاستفاده نمائید باید برای استفاده از user name روی کارت smart آن را پیکر بندی کنید.

 

785- در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمیتوانید شماره گیری کنید. زیرا برای استفاده از یک Smartcard پیکر بندی نشده است.

 

786- مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا هیچ گواهی نامه ی معتبری برای تصدیق امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .

 

787- اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمیتواند کامپیوتر راه دور Authentication نماید .

 

788- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد.زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامتر های سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .

 

789- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پرداز شی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.

 

790- تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تائید گواهی نامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد.

 

791- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا خط مشی امنیتی برای اتصال یافت نمی شود.

 

792- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.

 

793- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.

 

794- ویژگی Radius این کاربر PPP نمی باشد.

 

795- ویژگی Radius نوع تونلی برای این کاربر نادرست میباشد.

 

796- ویژگی Radius نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می شود و نه به صورت CALLBACK قالب بندی می شود.

 

797- مودم پیدا نشد.

 

798- گواهی نامه ای شناسایی نمی شود که بتواند که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود .

 

799- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .

 

800- مودم قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد یا سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد.

 

 

900 . کاربری با user name مورد نظر وجود ندارد.

 

901 . کاربر توسط مدیر سیستم lock شده است و مجوز ورود ندارد.

 

902 . برای کاربر قانون شارژ تعریف نشده است.

 

903 . شرایط وصل شدن کاربر با شرایطی که در قانون شارژ برای آن تعریف شده است یکسان نیست.

 

904 . کاربر به علت سر رسید تاریخ absolute expiration مجوز ورود ندارد.

 

905 . کاربر به علت سر رسید تاریخ relative expiration مجوز ورود ندارد.

 

906 . اعتبار کاربر به پایان رسیده است.

 

907 . رمز عبور اشتباه وارد شده است.

 

908 . اتصالات همزمان کاربربیشتر از تعداد مجاز می باشد.

 

909 . رخ دادن اشکال پیش بینی نشده.

 

910 . کاربر از این MAC آدرس اجازه اتصال ندارد.

 

911 . کاربر از این IP اجازه اتصال ندارد.

 

912 . کاربر نمی تواند همزمان از دو سرویس اینترنت و VOIP استفاده کند.

 

913 . کاربر از این CALLER ID اجازه اتصال ندارد.

 

914 . میزان استفاده زمانی کاربر در این دوره به پایان رسیده است.

 

915 . میزان استفاده حجمی کاربر در این دوره به پایان رسیده است.

 

916 . سرویس IBSng در حال متوقف شدن است وبه کاربران اجازه اتصال نمی دهد.

 

917 . مدیر سیستم به کاربران اجازه اتصال نمی دهد.