دانلود پالت رنگ های طراحی متریال گوگل برای فتوشاپ
دانلود پالت رنگ های طراحی متریال گوگل برای فتوشاپ
گوگل در نسخه جدید آندروید خود یک سبک جدید در طراحی ایجاد نمود با نام Google Material که امروز یک Swatches از رنگ های مورد استفاده و زیبای آنرا برای ...