وب سرویس SOAP چیست ؟
وب سرویس SOAP چیست ؟
در این مطلب به این سوال پاسخ داده می‌شود که «وب سرویس SOAP چیست؟» و پیرامون قوانین و دستورالعمل‌هایی بحث خواهد شد که یک وب ...