آشنایی با وب سرورهای لینوکسی
آشنایی با وب سرورهای لینوکسی
از وب سرور به عنوان برنامه‌ای که مهم‌ترین نقش را در یک سرویسِ میزبان وب به عهده دارد یاد شده است. در واقع نقش اصلی یک وب سرور این است که ...