فعال کردن فشرده سازی gzip در cPanel
فعال کردن فشرده سازی gzip در cPanel
فشرده سازی gzip می تواند صفحات وب درخواستی را فشرده کرده و به درخواست کننده ارسال کند، اینکار باعث کاهش حجم صفحات وب، کاهش پهنای باند مصرفی و افزایش ...